BÀI VIẾT KỸ THUẬT

Chuyên mục: BÀI VIẾT KỸ THUẬT

Máy Cắt Laser Fiber cắt được kim loại gì

     Máy Cắt Laser Fiber cắt được vật liệu gì? Máy Cắt Laser Fiber cắt được các kim loại như sắt, thép, đồng, nhôm, inox, vàng, bạc, titan, ceramic (một dạng oxit nhôm),  ống kim loại và các vật liệu kim loại mỏng khác...

     Máy Cắt Laser Fiber không cắt được vật liệu gì? Máy cắt Laser Fiber không cắt được các vật liệu phi kim loại như gỗ, mica, ...

 

Máy Cắt Laser Fiber cắt được vật liệu gì

Máy Cắt Laser Fiber