Bài viết kỹ thuật máy cắt laser

Máy Cắt Laser Fiber cắt được kim loại gì?

     Máy Cắt Laser Fiber cắt được vật liệu gì? Máy Cắt Laser Fiber cắt được các kim loại như sắt, thép, đồng, nhôm, inox, vàng, bạc, titan, ceramic (một dạng oxit nhôm),  ống kim loại và các vật liệu kim loại mỏng khác...

     Máy Cắt Laser Fiber không cắt được vật liệu gì? Máy cắt Laser Fiber không cắt được các vật liệu phi kim loại như gỗ, mica, ...

 

Máy Cắt Laser Fiber cắt được vật liệu gì

 

máy cắt laser cnc

 

Tin liên quan

Viết bình luận