https://maycncmta.com/

Máy hàn laser

Bàn giao Máy cắt Laser Fiber tại Đồng Nai

Công ty MTA tiến hành lắp đặt và chuyển giao công nghệ Máy cắt CNC Laser Fiber cho khách hàng tại Đồng Nai trước đó đã tin dùng Máy cắt...

Lắp đặt Máy cắt CNC Laser Fiber tại Lâm Đồng

MTA lắp đặt và bàn giao Máy cắt CNC Laser tại Lâm Đồng cho khách hàng chuyên gia sản xuất các dòng máy công - nông cụ như máy tách...

Bàn giao Máy cắt CNC Laser MTA thứ 2 cho khách hàng Hà Nội

Công ty MTA vừa tiến hành lắp đặt và bàn giao Máy cắt CNC Laser Fiber MTA thứ 2 cho khách hàng tại Hà Nội chuyên sản xuất tủ điện,...