Bài viết kỹ thuật máy cắt laser

Dịch nghĩa một số từ tiếng Anh trên phần mềm của máy cắt laser fiber

Công ty Hệ Thống Tự Động MTA xin gửi tới quý khách hàng dịch nghĩa một số từ tiếng Anh trên phần mềm CypCut của máy cắt laser fiber để khách hàng dễ sử dụng

máy cắt laser

Giao diện phần mềm của máy cắt laser fiber

 

Thanh menu bao gồm menu "File" và năm menu trên thanh công cụ: "Home", "Draw", "Nest", "CNC" và "View". Thanh công cụ được bật để lựa chọn một trong năm menu này

Dịch nghĩa một số từ tiếng Anh trên phần mềm của máy cắt laser fiber

 

1. Home: Hiệu chỉnh đối tượng cắt

- Select: Chọn đối tượng, copy, paste,…

- View: Hiển thị lỗi, lỗ đột, đường chạy giao không tải, vị trí đột, chiều cắt, đường chạy không tải,…

- Scale: Chỉnh kích thước bản vẽ.

- Transform: Di chuyển, thu phóng bản vẽ, căn ghép đối tượng, đối xứng, xoay hình.

- Lead: râu cắt; - Clear: Xóa râu cắt;

- Clear pos: Chỉnh vị trí râu cắt;

- Ref: Lựa chọn gốc ban đầu phôi;

- Compensate: Sao chép song song;

- Outer: Râu cắt ngoài;

- Inner: Râu cắt trong;

- Ring cut: Tạo vết cắt đẹp khi đảo hướng cắt;

- Micro joint: Chia đối tượng cắt nhiều đoạn không rơi sản phẩm;

- Reverse: Đảo chiều hướng cắt;

- Gap: Tách 1 đoạn giữ sản phẩm không rơi

- Release: Tạo cung bất kỳ tại góc;

- Fillet: Bo góc;

- Cooling point: Tạo và xóa điểm;

- Sort: Thứ tự đột theo lựa chọn;

- Array: Nhân hình;

- Group: Tạo khối đối tượng

- Flycut: Đường dẫn nối cầu tự động;

- Coedge: Xóa trùng nét;

- Bridge: Nối cầu;

2. Draw:

Công cụ vẽ

3. Nest:

Sắp xếp tự động chi tiết theo phôi cắt - Part→import part (Chọn bản vẽ CAD,..)→ import standart (thư viện có sãn)→ Ok→Điền số lượng cần từng chi tiết→Nest→Hiện bản Auto Nest:

phần mềm cypcut

 

4. CNC: Điều chỉnh máy

- Simulate speed: Tốc độ chạy mô hình - Edge Seek: Căn tôn: Nhập kích thước tôn→Điều khiển mỏ cắt về vị trí 1 (theo hình vẽ) →ấn 3 point mode (máy tự động căn tôn)

dịch từ tiếng anh của máy laser fiber

 

Có thể bạn quan tâm
Bàn giao Máy cắt Laser Fiber tại Hải Phòng

Trần Thị Thanh Thủy | 04/ 03/ 2023

Bàn giao Máy cắt Laser Fiber tại Lâm Đồng

Trần Thị Thanh Thủy | 18/ 02/ 2023

Bàn giao Máy cắt Laser Fiber tại Bắc Ninh

Trần Thị Thanh Thủy | 10/ 02/ 2023

Bàn giao Máy cắt Laser Fiber tại Khánh Hòa

Trần Thị Thanh Thủy | 12/ 01/ 2023

Lắp đặt máy cắt Laser Fiber tại Thanh Hóa

Trần Thị Thanh Thủy | 15/ 12/ 2022

Bàn giao máy cắt Laser Fiber tại Hải Phòng

Trần Thị Thanh Thủy | 06/ 12/ 2022

Bàn giao máy cắt Laser Fiber tại Vũng Tàu

Trần Thị Thanh Thủy | 15/ 10/ 2022

Bàn giao máy cắt Laser Fiber tại TP. Hồ Chí Minh

Trần Thị Thanh Thủy | 10/ 10/ 2022

Lắp đặt máy cắt Laser Fiber tại Nam Định

Trần Thị Thanh Thủy | 24/ 09/ 2022

Bàn giao máy cắt Laser Fiber MTA-2060-3000W tại Hà Nam

Trần Thị Thanh Thủy | 02/ 07/ 2022

Lắp đặt máy cắt Laser Fiber MTA -2060 tại Đà Nẵng

Trần Thị Thanh Thủy | 10/ 06/ 2022

Lắp đặt máy cắt Laser Fiber - 1500W tại Nam Định

Trần Thị Thanh Thủy | 23/ 05/ 2022

Bàn giao máy cắt Laser Fiber 1530-1500W tại Thanh Hóa

Trần Thị Thanh Thủy | 14/ 05/ 2022

Bàn giao máy cắt Laser Fiber MTA -1530 tại Hà Nội

Trần Thị Thanh Thủy | 26/ 03/ 2022

MTA lắp đặt máy cắt Laser tại Hà Nội

Trần Thị Thanh Thủy | 27/ 12/ 2021

Bàn giao máy cắt Laser 3Kw tại Vĩnh Phúc

Trần Thị Thanh Thủy | 27/ 12/ 2021

MTA lắp đặt máy Laser Fiber tại Bình Phước

Trần Thị Thanh Thủy | 22/ 05/ 2021

Máy cắt Laser Fiber được lắp đặt tại Nam Định

Trần Thị Thanh Thủy | 10/ 05/ 2021

MTA lắp máy cắt Laser fiber tại công ty Chidan

Trần Thị Thanh Thủy | 27/ 03/ 2021

MTA lắp đặt máy cắt laser 6KW

Trần Thị Thanh Thủy | 10/ 12/ 2020

MTA bàn giao máy cắt laser fiber 3KW cho công ty Ultrasonic

Trần Thị Thanh Thủy | 10/ 12/ 2020

Tin liên quan